Du bestemmer selv om dit medlemsskab bliver fornyet

Ved generalforsamlingen 2020 blev et forslag til en vedtægtsændring godkendt. Den betyder, at det alene er op til det enkelte medlem at sørge for, at få betalt kontingent senest den 20. august. Såfremt kontingent ikke indbetales rettidigt betragtes medlemsskabet som ophørt, således personer fra ventelisten kan tilbydes et medlemsskab.
– Det er derfor vigtigt, at du som medlem altid sørger for, at klubben har registreret den mail-adresse, som du benytter – idet kontingentopkrævning alene foregår via mail.