Medlemsskab

For at blive medlem af Odder Vinterbadeklub skal du:

  1. Udfylde nedenstående skema
  2. Indbetale kr. 850,- til foreningens konto: 1944-746198159 i Nordea Bank
    (Husk at påføre dit navn ved indbetaling)
  3. Afvente en bekræftelses-mail fra os, hvori dit medlemsnummer oplyses

Kontingent:
Kontingentet udgør kr. 500,- pr. år pr. medlem. Den årlige kontingentopkrævning vil finde sted medio august med forfald pr. 1. september samme år. Bemærk, at hvis du indmelder dig i løbet af året (i perioden 1.9 – 30.4), vil det stadig koste dig 850 kr. (kontingent + indmeldelsesgebyr) Dog har vi valgt, at tilmelder du dig i perioden 1.5 – 1.8, vil din første kontingentopkrævning forfalde pr. 1. september.
Ved manglende kontingentbetaling: Såfremt kontingent ikke betales ved opkrævning, betragtes det som en udmeldelse af Odder Vinterbadeklub. Du vil dog inden en udmeldelse modtage én påmindelse pr. mail vedr. din manglende betaling, således en forglemmelse ikke påvirker dit medlemsskab af Odder Vinterbadeklub. Ophør af medlemsskab vil blive sendt til dig  pr. mail.

Indmeldelsesgebyr:
Ved indmeldelse i Odder Vinterbadeklub, skal du foruden kontingent betale kr. 350,-  i et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er obligatorisk og opkræves kun én gang (for nye medlemmer).
Ved genindmeldelse: Har du i en periode ikke betalt kontingent til foreningen (efter første påmindelse), betragtes du ikke længere som medlem af Odder Vinterbadeklub, og du vil således være sidestillet med andre nye medlemmer, og skal således ved ny indmeldelse betale indmeldelsesgebyr.

Brug af Rude Strand Badeanstalt:
Dine handlinger gør en forskel for fællesskabet, og derfor har bestyrelsen i Odder Vinterbadeklub udarbejdet et adfærd- og regelsæt for din færden ved Rude Strand Badeanstalt, som vi vil bede dig læse igennem og efterleve under dit ophold her. Læs om brugen under menupunktet Rude Strand Badeanstalt.