Som bruger af Rude Strand Badeanstalt er du forpligtet til at rette dig
efter alle henvisninger og opslag vedr. sikkerheden.

  • Al færdsel på stranden, i vandet og brug af Rude Strand Badeanstalts faciliteter foregår på eget ansvar.
  • I en eventuel krisesituation kan det handle om dit eget, men absolut også om andre brugers liv og førlighed. Er uheldet ude og der er brug for at tilkalde assistance:

Ring 112 – SOS post ”Rude Strand” er F509

Læs desuden mere her:

www.badesikkerhed.dk
www.saunaselskab.dk
www.respektforvand.dk

Odder Vinterbadeklubs Bestyrelse, 16.12.2018