Sikkerhed

  • Som bruger af Rude Strand Badeanstalt er du forpligtet til at rette dig efter alle henvisninger og opslag vedr. sikkerheden.
  • Al færdsel på stranden, i vandet og brug af Rude Strand Badeanstalts faciliteter foregår på eget ansvar.
  • I en eventuel krisesituation kan det handle om dit eget, men absolut også om andre brugers liv og førlighed. Er uheldet ude og der er brug for at tilkalde assistance:

Ring 112 - SOS post ”Rude Strand” er F509

 

Læs desuden mere her:
www.badesikkerhed.dk
www.saunaselskab.dk
www.respektforvand.dk