Kontingent, indmeldelsesgebyr og nøglebrik

Kontingent

Kontingentet udgør 500,- kr. pr. år pr. medlem. Den årlige kontingentopkrævning vil finde sted medio august med forfald pr. 1. september samme år. Bemærk, at hvis du indmelder dig i løbet af året (i perioden 1.9 – 30.4), vil det stadig koste dig 850 kr. (kontingent + indmeldelsesgebyr) Dog har vi valgt, at tilmelder du dig i perioden 1.5 – 1.8, vil din første kontingentopkrævning forfalde medio august, som anført ovenfor.

Ved manglende kontingentbetaling:
Såfremt kontingent ikke betales ved opkrævning, betragtes det som en udmeldelse af Odder Vinterbadeklub. Du vil dog inden en udmeldelse modtage én påmindelse pr. mail vedr. din manglende betaling, således en forglemmelse ikke påvirker dit medlemsskab af Odder Vinterbadeklub. Ophør af medlemsskab vil blive sendt til dig pr. mail.

 

Indmeldelsesgebyr

Ved indmeldelse i Odder Vinterbadeklub, skal du foruden kontingent betale kr. 350,- i et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er obligatorisk og opkræves kun én gang (for nye medlemmer).
Ved genindmeldelse: Har du i en periode ikke betalt kontingent til foreningen (efter første påmindelse), betragtes du ikke længere som medlem af Odder Vinterbadeklub, og du vil således være sidestillet med andre nye medlemmer, og skal således ved ny indmeldelse betale indmeldelsesgebyr.

 

Nøglebrik

I Rude Strand Badeanstalt er der kodelås på alle døre. Det kræver, at du har en nøglebrik for at kunne komme ind. Ved indmeldelse opkræves et depositum på 150 kr. for udlevering af din personlige nøglebrik. Såfremt du mister den skal du snarest muligt meddele bestyrelsen det, og en ny kan herefter fremstilles. Betaling for bortkomne nøglebrikker betales af medlemmet selv.
Ønsker du udmeldelse af Odder Vinterbadeklub refunderes nøglebrikken til bestyrelsen, og det indbetalte depositum for nøglebrikken udbetales.

Din nøglebrik er personlig, og må ikke lånes ud til andre. Overtrædelse med udlån til andre (ikke medlemmer) vil medføre eksklusion fra Odder Vinterbadeklub.

Husk ALTID at bippe din nøglebrik min. én gang under dit besøg, også selvom andre medlemmer holder døren for dig.